Skip navigation
© C. Rückriem

Ammeloer Venn

Veen en nat grasland

De Flamingoroute loopt langs de zuidkant van het ongeveer 70 hectare grote natuurreservaat Ammeloer Venn. Vanaf de route kun je uitstekend de natte, natuurlijk beheerde graslanden bekijken. In het voorjaar zijn hier de kievit en de watersnip te zien. Bij de weidepoelen broeden vele grauwe ganzen, dodaars en verschillende soorten eenden. Enkele sterk vernatte weilanden bestaan tegenwoordig uit ruigten, rietlanden of wilgenstruwelen.

De kern van het Ammeloer Venn is niet toegankelijk en herbergt een heide- en veenlandschap met door boeren gegraven veenputten, veendijken en oude greppels. Samen met het zich in het noorden aansluitende Haaksbergerveen (NL) vormt de kern van het Ammeloer Venn een uitgestrekt grensoverschrijdend veen- en heidegebied.

Back
Torfstich_AM_BKrüger.jpg  © B. Krüger