Skip navigation
© C. Rückriem

Aamsveen

Uitgestrekt veenlandschap met veelzijdige overgangsgebieden van veen naar bos

Het ten zuiden van Enschede gelegen 178 hectare grote Aamsveen is het noordelijke gedeelte van het grensoverschrijdende veengebied, dat in Duitsland Amtsvenn-Hündfelder Moor wordt genoemd.

In de belangrijke open veenen heideterreinen voelen wollegras, veenpluis, zonnedauw, adder en venglazenmaker zich thuis. Een bijzonderheid van het Aamsveen zijn de natuurlijk gebleven overgangsgebieden, waarin het open hoogveen overgaat in berkenbroek en eiken-berkenbos. In de natte graslanden aan het rand van het veen zijn zeldzame planten als de klokjesgentiaan te vinden, die een lust zijn voor het oog. De weidepoelen zijn een paaiplaats voor boomkikkers. Er komen ongeveer

70 soorten broedvogels voor, zoals kleine bonte specht, koekoek, gekraagde roodstaart, roodborsttapuit en wielewaal. Het veengebied wordt begrensd door de gedeeltelijk weer in natuurlijke staat gebrachte Glanerbeek.

De Flamingoroute loopt, gedeeltelijk over de Aamsveenroute, langs de rand van het natuurreservaat. In het zuidelijk deel van het Aamsveen heeft de bezoeker vanaf een uitkijktoren een prachtige uitzicht over het uitgestrekte veen.

Back
Aamsveen_BKrüger.jpg  © B. Krüger