Skip navigation
© C. Rückriem

Buurserzand

Idyllische heide met jeneverbessen

Het 455 hectare grote natuurreservaat Buurserzand, gelegen tussen Buurse en Haaksbergen, wordt gekenmerkt door een uitgestrekt, parkachtig landschap. Het gebied was oorspronkelijk bezit van de textielfabrikantenfamilie van Heek, die het in 1929 schonk aan de Vereniging Natuurmonumenten.

In de nazomer valt het Buurserzand vooral op door de prachtig bloeiende struik- en dopheidevelden. Daarnaast geven 150 jaar oude jeneverbesstruwelen, heidevennen, moerasjes en bossen het gebied een bijzondere charme. Het aantrekkelijke landschap wordt door beweiding met runderen open gehouden.

De bezoeker heeft een goede kans om levendbarende hagedissen, roodborsttapuit, wielewaal en zeldzame spechten te zien. Omdat de Vereniging Natuurmonumenten op vochtige, deels moerassige groeiplaatsen de waterstand verhoogd heeft, kunnen zeldzame planten als zonnedauw, klokjesgentiaan en beenbreek zich weer uitbreiden.

Back
Haaksbergerveen_MTerBraak.jpg  © M. Ter Braak