Skip navigation
© C. Rückriem

Ellewicker Feld

Een paradijs voor weidevogels

Het ongeveer 130 hectare grote Ellewicker Feld ligt direct ten oosten van het Zwillbrocker Venn. Tot in de 20de eeuw was het onderdeel van het uitgestrekte heidelandschap van de grensregio. Tegenwoordig is het een omvangrijk op natuurlijke wijze beheerd nat graslandgebied. Een zijtak van de Flamingoroute loopt naar een dichtbij gelegen uitzichttoren.

Van daaruit is er een mooi uitzicht over het open landschap en zijn er goede mogelijkheden om vogels te bekijken. Van de vele ondiepe waterplassen, die bijna allemaal in het kader van het natuurherstel zijn aangelegd, profiteren zeldzame vogels van natte graslanden als tureluur, grutto, wulp en kievit. Ook allerlei eenden en ganzen, waaronder de bijzondere zomertaling en brandgans broeden hier. Het gebied is ook zeer aantrekkelijk voor trekvogels zoals de doortrekkende kemphanen en overwinterende kolganzen en rietganzen.

Back
Mit Holzpfählen eingefasste Feuchtwiesen und eine Wasserstelle© C. Rückriem