Skip navigation
© C. Rückriem

Kuhlenvenn

Belangrijk gebied voor broeden doortrekkende vogels

Het 67 hectare grote natuurreservaat Kuhlenvenn ligt in het brongebied van de Heubach. Het voormalige veen bestaat tegenwoordig uit natte weilanden. Naast weidepoelen en periodiek overstroomde graslanden ligt centraal in het gebied het ongeveer 10 hectare grote grondwatermeer. Vanuit de uitkijkhut langs de Flamingoroute is er een goed uitzicht over dit meer.

Er is nog een uitkijkpost aan de westkant van het gebied, die een ruime uitblik over de moerasgebieden biedt. Het Kuhlenvenn herbergt een bijzonder soortenrijke broedvogelwereld. Naast weidevogels als wulp, kievit en gele kwikstaart komen er ook vele watervogels voor, zoals dodaars, fuut, grauwe en canadese gans, kuifeend en wintertaling. In de vogeltrektijd komen hier zeldzame steltlopers als groenpootruiter, zwarte ruiter en pleviersoorten voor. In de winter zijn er ook honderden ganzen en eenden te zien.

Back
kUHLENBENN_bkRÜGER.jpg  © B. Krüger