Skip navigation
© C. Rückriem

Dinkelaue mit Oldemoells Venneken

Beschermde natte graslanden aan de Dinkel

Talrijke natte graslanden rondom de Gemeente Heek liggen in dit 273 hectare grote natuurreservaat. Hier komt de kievit, de scholekster en tijdens de vogeltrek ook de zeldzame watersnip voor.

In de open graslandgebieden komen zeldzame vegetaties voor als dotterbloem- en mannagrasgraslanden en rietruigten. In en om de weidepoelen leven vele amfibieën en libellen, zoals de zwervende pantserjuffer en de geelvlekheidelibel. De weidebeekjuffer daarentegen is een soort van stromend water, die aan de traag stromende Dinkel kan worden ontdekt.

De Flamingoroute loopt dwars door de Dinkelouwen tussen Heek en Nienborg. Vanaf een brug over het riviertje in het zuidelijk deel van de Gemeente Heek kan ver weg over dit rivierdal gekeken worden. Vanaf deze plek kunnen vaak grote gele kwikstaart, waterhoen en kuifeend herkend worden.

„Oldemoells Venneken“ wordt de kombinatie van natte graslanden in het zuiden van de reservaat genoemd, die rijk aan biotopen is.

Back
Dinkel_bertKrüger.jpg  © B. Krüger