Skip navigation
© C. Rückriem

Natura 2000

Grenzeloze natuurbescherming

Om de natuurlijke variatie in Europa veilig te stellen, heeft de Europese Unie natuurbescherming tot een gemeenschappelijke opdracht gemaakt. De vogelrichtlijn van 1979 en de habitatrichtlijn van 1992 verplichten de lidstaten bedreigde wilde planten en dieren en hun natuurlijke leefgebieden te beschermen door reservaten aan te wijzen. Deze gebieden vormen samen het Europese netwerk van Natura 2000-gebieden.

De foto’s op deze bladzijde laten enkele van de leefgebieden en soorten zien die Europees beschermd zijn en die in het gebied waardoor de Flamingoroute loopt voorkomen.