Skip navigation
© C. Rückriem

Terreinen voor natuurbescherming

Veiligstellen, beheren en ontwikkelen

De Flamingoroute loopt door talrijke aantrekkelijke reservaten. Vele daarvan zijn restanten van oude natuur- en cultuurlandschappen zoals venen, heiden en natte graslanden. Ze zijn zoals b.v. het Zwillbrocker Venn al heel lang een beschermd natuurgebied. Aan de andere kant verdwenen en verdwijnen tegenwoordig nog waardevolle leefgebieden. Duurzame veiligstelling van bestaande of het ontwikkelen van nieuwe leefgebieden, zoals in het Krosewicker Feld, kan alleen wanneer die terreinen voor natuurbescherming ter beschikking komen en volgens natuurwetenschappelijke uitgangspunten worden beheerd.

In Westmünsterland zijn grote delen van de reservaten in bezit van openbare instellingen (b.v. Deelstaat NRW en Kreis Borken) of natuurstichtingen (b.v. NRW-Stiftung Natur-Heimat-Kultur/Düsseldorf, Kreiskulturlandschaftsstiftung/Borken, Stiftung Natur und Landschaft Westmünsterland/Vreden). De beschikbaarstelling van nieuwe terreinen voor natuurbescherming wordt hier in de regel uitgevoerd door de ruilverkavelingdienst, de afdeling voor landelijke ontwikkeling van de districtsregering Münster (voormalige dienst Agrarordnung/Coesfeld). Dat gebeurt deels door middel van grootscheepse kavelruil in overleg met de betroffen landbouwers. Vaak wordt ook rekening gehouden met de gemeentelijke belangen.

Routenalternatieven

U fietst, wij zorgen voor de rest

Bestellen

Bestellen van de fiets- en wandelgids

Fietsroute plannen

Plan met de fietsrouteplanner