Skip navigation
© C. Rückriem

Natuur & natuurbescherming in de grensregion

De Flamingoroute loopt door talrijke aantrekkelijke reservaten. Vele daarvan zijn restanten van oude natuur- en cultuurlandschappen zoals venen, heiden en natte graslanden. Ze zijn zoals b.v. het Zwillbrocker Venn al heel lang een beschermd natuurgebied. Aan de andere kant verdwenen en verdwijnen tegenwoordig nog waardevolle leefgebieden.

Duurzame veiligstelling van bestaande of het ontwikkelen van nieuwe leefgebieden, zoals in het Krosewicker Feld, kan alleen wanneer die terreinen voor natuurbescherming ter beschikking komen en volgens natuurwetenschappelijke uitgangspunten worden beheerd.

Zeven gemarkeerde rondwandelingen leiden u te voet over kleine paden, ver weg van verkeerswegen, door boeiende veen- en heidelandschappen met zeldzame planten en dieren en naar historisch interessante plekken

 

 

Routenalternatieven

U fietst, wij zorgen voor de rest

Bestellen

Bestellen van de fiets- en wandelgids

Fietsroute plannen

Plan met de fietsrouteplanner