Skip navigation
© C. Rückriem

Stichting Natuur en Landschap Westmünsterland

Natuurbehoud in de regio

Heidegronden, weiden en weilanden zijn historische biotopen van ons cultuurlandschap. Om deze soortenrijke biotopen te beschermen is in 2004 de Stichting Natuur- en Landschap Westmünsterland opgericht als een particuliere, regionale stichting voor natuurbehoud. Hier worden individuele dier- en plantensoorten geregistreerd via verschillende soortenbeschermingsprojecten en wordt kennis over het gebruik van een grote verscheidenheid aan biotopen verzameld. De stichting verhuurt haar eigen gebieden aan boeren voor natuurbehoud en werkt samen met verschillende boerderijen in de regio.

Sinds april 2019 is de stichting NLW, in samenwerking met het Bildungswerk der Biologischen Station Zwillbrock e.V. en het district Borken, ook erkend als regionaal centrum in het staatsnetwerk „Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)“ (Onderwijs voor duurzame ontwikkeling). In verschillende educatieve evenementen worden de deelnemers kennis, vaardigheden en attitudes aangeleerd om de impact van hun eigen handelen op de wereld te begrijpen en om verantwoorde beslissingen te kunnen nemen