Skip navigation
© C. Rückriem

Amtsvenn-Hündfelder Moor

Centraal in het 947 hectare grote natuurreservaat A mtsvenn-Hündfelder Moor bevinden zich uitgestrekte veen- en heideterreinen. Dankzij talrijke natuurbeheermaatregelen zoals het verwijderen van berken, vernatting en beweiding is hier een belangrijk leefgebied ontstaan voor hoogveenplanten als kleine en ronde zonnedauw, witte snavelbies en lavendelheide. Ook komt hier een grote populatie van de adder voor. In de met water volgelopen veenputten planten zich vele heikikkers en libellen voort zoals de zeldzame Noordse glazenmaker. Daarnaast komen er bijzondere broedvogels als wespendief, wintertaling, watersnip, nachtzwaluw, blauwborst en roodborsttapuit voor.

De Flamingoroute loopt door soortenrijke natte graslanden. De veen- en heideterreinen mogen vanwege de kwetsbaarheid alleen via het hoogveenbelevenispad betreden worden.

Back
AVHM_CRückriem.jpg  © C. Rückriem