Skip navigation
© C. Rückriem

Korenburgerveen

Het grootste natuurgebied van Winterswijk

Het buitengebied van Winterswijk bestaat vooral uit kleine landschapselementen en kleine natuurgebieden. Het kent echter één groot natuurgebied, het bijna 500 hectare grote Korenburgerveen. Het veen dreigde door opslag van bomen het grootse bos van Winterswijk te worden, maar door vernattingmaatregelen wordt de hoogveenkern weer groter en het veen opener.

Naast het veen omvat het natuurgebied een bufferzone met weilanden, die op een natuurlijke manier worden beheerd. Op de soortenrijke- en bloemenrijke schraallanden groeien veel orchideeën en parnassia. Hier vliegt ook de zeldzame vlinder de zilveren maan. Omdat het veen opnieuw bevochtigd werd is het een geschikt leefgebied voor de kraanvogel, die hier intussen ook weer succesvol broedt.

Back
KorenburgerVeen__BHarfsterkamp.jpg  © B. Harfsterkamp