Zum Inhalt springen
© C. Rückriem

Willinks Weust

Bijzondere plantengroei op kalkhoudende bodem

Winterswijk wordt ook wel de mozaïekvloer van Nederland genoemd. De reden is dat er veel verschillende geologische lagen in de bodem zijn te vinden. Dit is het mooist te zien bij de Steengroeve, waar nog steeds kalk wordt gewonnen. De meest oostelijk gelegen verlaten groeve is onderdeel van het 67 hectare grote natuurreservaat de Willinks Weust. Deze groeve is ook van belang voor rugstreeppad en kamsalamander. Deze groeve trekt momenteel veel vogelliefhebbers aan, omdat hier sedert enige jaren de oehoe broedt.

Kern van het gebied is een open terrein met heide, kalkgrasland en blauwgrasland, met soorten als gevlekte orchis, grote keverorchis, welriekende nachtorchis en blauwe knoop. Opvallend zijn hier ook de jeneverbesstruwelen. Aangrenzend liggen eikenhaagbeukenbossen met een rijke ondergroei met in het voorjaar erg veel slanke sleutelbloem. De groeve en de kern van de Willinks Weust zijn zo kwetsbaar, dat ze helaas niet toegankelijk zijn voor het publiek.

Zurück
WillimngstWeust_HHF.jpg  © H. Heise-Grunwald